Antarctic expedition

anthartic expedition

In November 2012, a group of Swedish researchers embarked on an expedition to Antarctica.  The participating scientists were: Björn Olsen Uppsala university, Dan Andersson Uppsala University, Lotta Berg SLU and Jonas Bonnedahl Kalmar/Lnu.

Update: Lotta Berg was interviewed on the Swedish radio show ‘Naturmorgon’ on the first of December. The interview (in Swedish) is currently available on the talk show website (scroll down to “Stormsvalor och Död mans hand trivs i det kalla decembermörkret”)

We have received a letter from Björn Olsen which goes like this in translation (original text in Swedish below):

Hi

As some of you already know, I have recently been on a three week trip to Antarctica. No, it was not a pleasure trip, it was “hard core” research. By popular demand, here are two links. One is to our travelouge where you can see how we justify that two infectious disease specialists travel to Antarctica to conduct research, how the Holy Mother of all Storms stirred our souls and how to deal with a concussion in Antarctica. The second showing killer whales (orcas) water bombing a seal for training purposes. It gives a new meaning to the term ‘experimental animals’.

Enjoy!

Greetings
Björn

anthartic expedition

Original letter in Swedish:

Hej

Som några av er vet har jag nyligen varit på en treveckors resa till Antarktis. Nej, det var ingen nöjesresa, det var ”hard core” forskning. På allmän begäran kommer två länkar. Den ena till vår reseberättelse, där ni bland annat kan se hur vi motiverar att två infektionsläkare bedriver forskning i Antarktis, hur alla stormas heliga moder förändrat oss i själen och vad man gör med en commotioobs i Antarktis. Den andra länken är till youtube som visar hur späckhuggare eller orcas vattenbombar en säl i träningssyfte. Det ger en ny innebörd till ordet försöksdjur.

Mycket nöje

Hälsar
Björn