Forskarmöte om Antibiotika – bot eller hot?

Forskarmöte pandemi

Forskarmöte pandemi bakterier antibiotikaVarmt välkomna till Gustavianum denna eftermiddag den 29:e september ägnad åt samverkan inom infektionsforskning.   (Anmälningar togs emot av carina.bohlin [at] sva.se till och med den 20 september.)  Kom gärna i god tid då intresset för mötet är mycket stort!

Uppsala satsar på One Health, som syftar till förbättrad folk- och djurhälsa. Konceptet baseras på det faktum att djur – både vilda och tama – och människor i stor utsträckning utsätts för samma sjukdomsframkallande virus och bakterier, inklusive antibiotikaresistenta sådana, och att dessa därför måste hanteras i ett brett perspektiv.

Ett exempel på det är Infection Ecology & Epidemiology Network ett universitetsgemensamt projekt som startade 2010.

För att möta de utmaningar det innebär att på ett effektivt sätt bekämpa dessa smittor krävs ett nära samarbete mellan olika discipliner. I Uppsala finns expertis både inom human- och veterinärmedicin, ekologi och mikrobiologi.

Combat BacteriaDessutom finns inom Uppsala universitet en lång tradition av läkemedelsutveckling i nära samarbete med industrin. I ett nytt samarbete kommer dessa olika discipliner tillsammans med berörda nätverk såsom ReAct och hälsoekonomer ta ett helhetsgrepp kring One Health.

Detta i syfte att genom forskning finna vägar att på ett samhällsekonomiskt optimerat sätt förebygga, bekämpa och bota infektionssjukdomar under parollen Fighting Infections for Society and Health (FISH).

Seminariet är utan kostnad men anmälan är obligatorisk.  För inresande IEE-are från orter utanför Uppsala/Stockholm finns möjlighet till resebidrag.

Programmet (se bilaga) uppdaterades 2011-09-26.